Sekretesspolicy

Denna Sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som kan komma att samlas in genom att du besöka denna webbplats. Det gäller inte databehandling som sker på andra webbplatser.

Denna webbplats ägs utav:

Denna Sekretesspolicy är utformad för att informera kunder och besökare på denna webbplats (”du”) om hur deras personliga data samlas in, används, lagras eller på annat sätt behandlas när de surfar på denna webbplats.

Denna Sekretesspolicy trädde i kraft den 25 maj 2018.

Ändringar av Sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Sekretesspolicy då och då om vi finner det nödvändigt, så vi föreslår att du granskar den regelbundet.

Det kan finnas två typer av ändringar som kan ske: väsentliga och / eller mindre. Väsentliga ändringar kan ske om vi ändrar hur vi behandlar dina personuppgifter och personlig data. Dessa ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter angående behandlingen av dina personliga uppgifter (t.ex. om vi tillämpar nya tjänster på vår webbplats som väsentligt påverkar hur vi behandlar dina uppgifter).

Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.

Typer av personuppgifter vi lagrar

När du besöker vår webbplats kan vi komma att behandla två typer av dina uppgifter:

Elektronisk identifieringsinformation som din IP-adress, operativsystemet du använder på din enhet, unika enhetsidentifierare och mobilnätinformation, enhetens plats, webbläsartyp som du använde för att besöka vår webbplats och datum och tid för åtkomst till vår webbplats.

Dina besök hos våra samarbetande webbplatser inkluderar information om du antingen besöker, registrerar dig eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra samarbetande webbplatser. Det är viktigt att notera att vi hanterar denna information på en aggregerad nivå vilket inte kan spåras tillbaka till dig.

Varför vi behandlar dina uppgifter (Rättslig grund)

Det legitima intresset för att behandla dina personuppgifter ligger i att förbättra vår produkts effektivitet och vår tjänst i allmänhet. Vi använder den här typen av data för att mäta den aktuella effektiviteten för de reklamkampanjer som implementerats på vår webbplats. Genererad information som samlades in under ditt besök på vår webbplats används dessutom för att förbättra din övergripande användarupplevelse, för att utveckla och förbättra innehåll på vår webbplats, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

Vi använder informationen om din IP-adress mestadels av analytiska skäl, till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder / regioner som besöker vår webbplats. För att presentera det relevanta innehållet för dig måste vi också bestämma en ungefärlig plats för din enhet (till exempel är det på det vis som vi förser dig med innehåll på det språk du använder).

Behandlingen av information om webbläsaren och operativsystemet du använder är nödvändig för att säkerställa att våra tjänster regelbundet tillhandahåller dig. Vi kan också behöva denna typ av data för att lösa tekniska problem om de dyker upp.

Vi kan också behandla data om dina aktivteter som tas från våra partners webbplatser. Denna typ av information grupperas med annan liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av våra tjänster. Detta är viktigt för det legitima syftet med att beräkna våra intäkter.

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats får din webbläsare cookies från oss. Genom att använda cookies vill vi ge bästa möjliga upplevelse på plats till alla våra besökare på webbplatsen. Användning av cookies möjliggör förbättring av webbplatsen funktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För mer information om hur vi använder cookies vänligen läs vår Cookie Policy.

Dina rättigheter enligt GDPR

 • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke till databehandling
 • Att få åtkomst till dina personuppgifter som vi har eller behandlar
 • Att begära korrigering av personuppgifter som är felaktiga eller föråldrade
 • Att begära radering av dina personuppgifter som vi lagrar
 • Att invända mot vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att begära begränsning av vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Att kräva överföring av dina personuppgifter
 • Att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du tror att dina rättigheter kränkts

För mer information om dessa rättigheter, eller om du vill skicka oss en begäran som gäller dina rättigheter, kan du kontakta oss på

Den registrerade och den registeransvarige

Som besökare på vår webbplats är det viktigt att du bättre förstår din roll i enlighet med relevanta lagar om dataskydd, nämligen den allmänna dataskyddsförordningen (’GDPR’). Eftersom behandlingen av personuppgifter som kan inträffa på denna webbplats handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Som registrerad har du rätt att utöva vissa mänskliga rättigheter som garanteras inom EU: s lagar om dataskydd och förklaras i denna Sekretesspolicy.

Datakontrollant är en fysisk eller juridisk person som (antingen själv eller gemensamt eller i samband med andra personer) bestämmer syften för och sättet för vilken personlig information ska, eller ska behandlas. Syftet med denna Sekretesspolicy, eftersom vi fastställer syftet och mening av behandling av dina personuppgifter på denna webbplats, anser vi vara data kontrollant över dina personuppgifter. Att vara datakontrollant skapar en skyldighet att skydda din data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dataskydd

Det är mycket viktigt att vi håller din data säker och detta är något vi tar allvarligt på. Vi tillämpar nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, stöld, förändring, obehörigt avslöjande, tillgång eller användning och mot alla andra olagliga former av behandling.

Dessutom, för att säkerställa att din data är väl försäkrad, kontrollerar vi vem som har tillgång till dina personuppgifter. Endast behörig och lämpligt tränad personal har tillträde till dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina arbetsförpliktelser.

Tredjepartsmottagare som vi delar dina data med

Vi kan behöva att dela dina personuppgifter med tredje part. Dessa enheter hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster (exempelvis analys, underhåll, marknadsföring, utveckling, förbättring av funktionalitet).Eftersom det definieras under GDPR ska dessa tredje parter betraktas som registeransvariga. Databehandlare deltar i behandlingsaktiviteterna på grundval av relevanta dataskyddsavtal som skapas för att se till att dina personuppgifter är trygga och säkra.

När och om vi är skyldiga att, kan vi dela din data med offentliga myndigheter och brottsbekämpande organ.

Överföring till mottagare från tredje land

När och om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att alla lämpliga åtgärder vidtas för att tillhandahålla ett tillräckligt dataskydd eftersom tillämplig lag om dataskydd definierar den.

Det finns tre kategorier av tredjelandsmottagare som dina data kan överföras till:

 • En mottagare bildar ett land som anses ha ett tillräckligt dataskydd, godkänd av EU-kommissionen. Här finns en lista över länder som tillhandahåller en tillräcklig dataskydd.
 • Mottagare baserat i ett land som anses ha tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. Här finns en lista över länder med ett tillräckligt dataskydd.
 • En mottagare i ett land som inte har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt den Europeiska Kommissionen. I detta fall, kommer vi att använda kontrakt som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma standard som det vore enligt EEA och implementera nödvändiga skyddsåtgärder som krävs av GDPR, angående behandlingen av dina personuppgifter.
18+ | Spela ansvarsfullt | Villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll